råyta.se
 

Välkommen till Råyta.se

En bostadsrättsförening kan förädla sin fastighet genom att upplåta råytor som tidigare har varit outnyttjade eller uthyrda som lokaler för ombyggnad till bostadslägenheter.

 

Aktuellt

Artikel i tidningen BoRätt om upplåtelseavtal.

 

Många bostadsrättsföreningar har outnyttjade eller dåligt utnyttjade råytor i form av vindar eller lokaler i botten- eller källarvåningar. Upplåtelse av råytor med bostadsrätt kan innebära såväl ett engångstillskott till föreningens kassa vilket möjliggör exempelvis amortering av lån som en ökad löpande intäkt i form av tillkommande årsavgifter från nya bostadsrätter. Särskilt ytor som inte används eller som är uthyrda till en hyra som inte är så mycket högre per kvadratmeter än bostadsrättsavgifterna är intressanta att titta på.

Jurideko kan hjälpa föreningen med hela processen från en initial rådgivning till en slutlig justering av andelstal och avgifter efter avslutad ombyggnation.

Under processens gång kan föreningen behöva hjälp med korrekt uppsägning av eventuella lokalhyresgäster, eventuell ny ekonomisk plan och ändring av stadgar, stämmobeslut avseende ombyggnationen inkluderande eventuella flytt av förråd, beräkning av andelstal, årsavgift, insats och upplåtelseavgift, upplåtelseavtal avseende råytor till entreprenör inkluderande entrepenadbestämmelser, slutlig justering av andelstal och avgifter efter uppmätning av de nya bostadsrätterna m.m.

Kontakta Jurideko angående juridisk konsultation vid upplåtelse av råyta

 

Magnus Löfgren Magnus Löfgren
Johan Hagelqvist Magnus Löfgren
Fastighetsjurist Fastighetsjurist, Civilekonom

 

 

Tel: 08 - 12 456 035 Tel: 08 - 12 456 032
E-post: johan.hagelqvist@jurideko.se E-post: magnus.lofgren@jurideko.se

För mer information om Juridekos tjänster se vår hemsida www.jurideko.se

samt ombildning.nu, kapitaltillskott.nu, friköp.se, ekonomiskplan.se, brfstadgar.se, äktabrf.se, andelstal.se, hyresförhandling.se, hyresjuridik.com, stämmoordförande.se, särskildgranskare.se, stadgeändring.se, stadgar.se, hyreslagen.com, bostadsrättslagen.se, industrihall.nu
     
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
Jurideko - bostadsrättsupplåtelse av råyta